Book review: CXS SELLS (New inspiration for valuable customer experiences)

Lang thang nhà sách Fahasa trong một buổi chiều nghỉ phép và gặp được cuốn sách thú vị này. Có thể nói trong thời đại cạnh tranh vô cùng khốc liệt thì Trải nghiệm khách hàng là một trong những yếu tố cốt lõi mà mỗi doanh nghiệp cần ưu tiên để thu hút được nhiều khách hàng, giữ chân được nhiều khách hàng trung thành với mình. Trải nghiệm khách hàng có thể là một thuật ngữ không mấy xa lạ với các bạn làm trong ngành Nhà hàng – Khách sạn nhưng với các nhóm ngành còn lại có thể khá mới. Bản thân mình được tiếp cận với Trải nghiệm khách hàng khi làm việc cho một công ty trong lĩnh vực Thương mại điện tử. Khái niệm này với mình rất thú vị vì nó ứng dụng được rất nhiều trong doanh nghiệp không chỉ riêng với bộ phận Marketing hay Kinh doanh hay Chăm sóc khách hàng, mà ngay cả những bộ phận khác như Nhân sự của mình cũng có nhiều cơ hội áp dụng để cải thiện trải nghiệm của nhân viên, các phòng ban khác trong công ty – chính là khách hàng của Nhân sự, hehe) Trải nghiệm khách hàng là gì? Hiểu đơn giản Trải nghiệm khách hàng là toàn bộ quá trình tương tác của khách với doanh nghiệp, từ giây...

Read More