Chúng ta có đang dành quá nhiều thời gian cho quá nhiều người?

CHÚNG TA CÓ ĐANG DÀNH QUÁ NHIỀU THỜI GIAN CHO QUÁ NHIỀU NGƯỜI? Bạn dành 24 giờ đồng hồ của mình cho ai? Đồng nghiệp, bạn thân, gia đình, hay là bạn trên facebook? Rất có thể là những người bạn thường dành phần lớn thời gian của mình lại không phải những người rất quan trọng với bạn, mà chỉ là người quen. Trong khi đó, những người thực sự quan trọng với bạn lại chỉ chiếm một rất ít thời gian của bạn mà thôi. Công nghệ thực sự tuyệt vời bởi vì nhờ có nó mà chúng ta có thể giữ được những mối quan hệ mà tưởng chừng rất khó để giữ. Tuy nhiên, cũng nhờ đó mà sự tương tác của con người cũng trở nên khác hơn so với trước đây. Trong quá khứ, chúng ta không thể kết nối với quá nhiều người. Trước đây, chúng ta chỉ có thể tiếp xúc với những người mà chúng ta có thể thấy hằng ngày – những người bạn thực sự, các thành viên trong gia đình, và tất nhiên cả đồng nghiệp nữa. Nếu chúng ta muốn gặp những người khác, chúng ta phải gọi điện để nghe giọng họ hoặc trực tiếp gặp mặt ở một nơi nào đó. Và khi quyết định muốn gặp ai đó, dĩ nhiên chúng ta phải có...

Read More