Cuốn sách ” 17 Nguyên tắc vàng trong làm việc nhóm” trình bày về các nguyên tắc cơ bản của việc làm việc nhóm không chỉ phù hợp trong công việc mà còn trong mọi hoàn cảnh và đối tượng.
Có 17 nguyên tắc vàng (tầm quan trọng, toàn cảnh, phù hợp, đỉnh Everest, chuỗi liên kết, người ảnh hưởng, chiếc la bàn, quả táo hỏng, phối hợp, đánh đổi, bảng điểm, người dự bị, đồng nhất, giao tiếp, thế mạnh, quyết tâm và lợi nhuận).

Mọi người đều biết làm việc nhóm là một điều tốt, thậm chí còn là điều thiết yếu! Nhưng làm việc nhóm như thế nào để đạt hiệu quả? Tại sao một số nhóm rất thành công, trong khi một vài nhóm khác lại làm việc rời rạc, thiếu liên kết?.

Hiện thực thì có nhiều người rất siêng năng, khả năng làm việc độc lập rất tốt nhưng lại không thể làm việc cùng nhau để phát huy hết tiềm lực của họ. Thực chất, nhóm phải là nhóm những cá nhân luôn tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, tạo động lực cho nhau phát triển. Giữa các cá nhân phải có sự tương tác với nhau như một chuỗi phản ứng hoá học.

17 nguyên tắc vàng trong làm việc nhóm

17 nguyên tắc vàng trong làm việc nhóm

Có một câu như thế này: Alone we are a star – Together we are the Galaxy

 (nôm na là: Nếu muốn đi nhanh bạn hãy đi một mình nhưng nếu muốn đi xa bạn hãy đi cùng những người bạn)

Trong thực tế hiện tại mình đang áp dụng theo nguyên tắc này trong công việc của mình và trong đội nhóm của mình.
– Đầu tiên, tìm ra những điểm mạnh và điểm yếu của từng thành viên trong nhóm.
– Phân chia công việc dựa trên điểm mạnh của mọi người
– Làm một số hoạt động để gắn kết thành viên như những buổi chia sẻ, đào tạo
– Những công việc khó sẽ bóc tách ra từng mảng nhỏ cho từng thành viên thực hiện, trong trường hợp bị lụt việc sẽ báo lại cho người khác để support được luôn
– Luôn luôn khuyến khích và động viên kịp thời
– Luôn nhìn về mục tiêu chung của công việc
– Chia sẻ đầy đủ về tầm quan trọng và kinh nghiệm thất bại đã từng gặp trong quá khứ để tránh rủi ro tương lai
– Cùng nhau tạo ra những điểm chung (đồng phục, món quà chung…)
17 nguyên tắc vàng trong làm việc nhóm là cuốn sách rất hữu ích và cần thiết cho những người trẻ để cùng xây dựng và tạo ra những giá trị tốt hơn cho xã hội.
“Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”…