Hãy làm gì đó khác đi!

Đừng ngồi một chỗ mà lãng phí thời gian, thay vào đó hãy làm gì khác đi! Học không phải chỉ ở sách...

Read More