Bạn đọc thân mến, Bác Hồ thân yêu của chúng ta đã từng nói.

“Dân ta phải biết sử ta
Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”

Hôm nay 19/8 kỷ niệm 71 năm Cách Mạng Tháng 8 và Quốc Khánh 2/9, Stuonl xin chia sẻ với các bạn đọc vài thông tin về lá cờ đỏ sao vàng – Quốc Kỳ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

1.Cờ đỏ sao vàng xuất hiệ lần đầu tiên

Lá cờ đỏ sao vàng  xuất hiện lần đầu tiên trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ chống thực dân Pháp (23-11-1940)

lic-su-ra-doi-cua-quoc-ky-viet-nam

Cờ đỏ sao vàng – Quốc Kỳ nước CHXHCN Việt Nam

2. AI LÀ NGƯỜI VẼ RA LÁ CỜ.

Người vẽ ra lá cờ đỏ sao vàng – Quốc kỳ Việt Nam là Liệt Sĩ Nguyễn Hữu Tiến sinh ngày 5-3-1901 Quê ở Hà Nam – 1 chiến sĩ cộng sản.

5-dieu-co-the-ban-chua-biet-ve-quoc-ky-viet-nami-ai-cung-biet

Liệt sĩ Nguyễn Hữu Tiến người vẽ lá cờ đỏ sao vàng

3.Bài thơ về lá cờ

Hỡi những ai máu đỏ da vàng
Hãy chiến đấu dưới cờ thiêng Tổ quốc
Nền cờ thắm máu đào vì nước
Sao vàng tươi, da của giống nòi
Đứng lên mau hồn nước gọi ta rồi
Hỡi sỹ nông công thương binh
Đoàn kết lại như sao vàng năm cánh.

4. Lá cờ đỏ sao vang được công nhận là quốc kỳ Việt Nam từ khi nào?

Tháng 5-1941 tại Khui Nậm, Cao Bằng, Lãnh tụ Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị Trung ương VIII quyết định thành lập tổ chức Việt Nam độc Lập đồng minh – đoạn mở đầu chương trình Việt Minh ghi rõ: “Sau khi đánh đuổi đế quốc Pháp, Nhật, sẽ lập nên Chính phủ nhân dân của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, lấy cờ đỏ sao vàng 5 cánh làm Quốc kỳ”. Đây là văn bản đầu tiên, chính thức quy định Quốc kỳ của nước Việt Nam là cờ đỏ sao vàng.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, Quốc hội khóa đầu tiên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa năm 1946 đã ghi vào Hiến pháp: “Quốc kỳ Việt Nam dân chủ cộng hòa hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần ba chiều dài, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh”.

5.Ý nghĩa của quốc kỳ

Nền đỏ tượng trưng cho cách mạng, màu vàng là màu truyền thống tượng trưng cho dân tộc Việt Nam, và năm cánh sao tượng trưng cho năm tầng lớp sĩ, nông, công, thương, binh cùng đoàn kết trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam.