Nhờ sức mạnh công nghệ nên chúng ta có thể nhìn thấy khá chính xác bản thân mình trong vài chục năm tới. Thế nhưng, khi nhìn vào ảnh lần đầu, người già bên phải đối với tôi như một người xa lạ. Phải cần 1 sự nỗ lực tôi mới nhận ra: À, đó là mình sau 40 năm nữa! Từ xa lạ chợt thành thân thương!

Hầu hết mọi người sẽ không thể duy trì mức sống của họ khi nghỉ hưu. Nhiều người sẽ rơi từ mức sống trung lưu xuống mức cận nghèo khi nghỉ hưu. Ta có thể mơ ước về hưởng thụ khi già, nghỉ ngơi và thư giãn, nhưng thực tế sẽ ra sao? Ta có đủ điều kiện để nghỉ hưu không?

Những tiến bộ y học giúp ta có sức khỏe tốt hơn ở tuổi xế chiều điều quan trọng nhất là bạn phải chuẩn bị và tiết kiệm, bắt đầu càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, quyết định để tiết kiệm vì chính mình sẽ rất khó khăn.

Thường, ta hy sinh cho người ta biết và ta luôn quan tâm, là cho con cái, bố mẹ, vợ chồng. Một khi bạn đã thấy mình chính mình như tôi đang thấy chính mình, bạn trò chuyện với chính mình trong tương lai, bạn sẽ thấy rằng mình YÊU BẢN THÂN đến nhường nào, và muốn tích lũy, tiết kiệm tài chính tốt nhất cho bản thân bạn trong tương lai.

Vì thế, ta phải tiết kiệm cho bản thân mình của hiện tại và tương lai, bằng tiền tiết kiệm, bằng 1 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, bằng cách đầu tư, là các cách tiết kiệm kỷ luật và có kế hoạch. Tiền tiết kiệm để bạn luôn có sẵn để đương đầu khi có việc gấp xảy đến. Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ không chỉ đơn thuần để tiết kiệm tiền mà còn chăm lo cho sức khỏe của bạn và người già của bạn khi lớn tuổi. Đầu tư để tài sản của bạn ngày càng gia tăng.

Và thiết nghĩ làm được những việc đó mới gọi là Tình Yêu Bản Thân ở mức cao nhất!