Tác phẩm Tuyên ngôn độc lập của chủ tịch Hồ Chí Minh là bản tuyên ngôn kinh điển, vừa kế thừa tinh hoa văn hóa của nhân loại và vừa thể hiện được sự độc đáo trong lời văn câu chữ của mình. Những ý nghĩa, tinh thần và giá trị ấy sẽ luôn là giá trị phổ quát không chỉ cho dân tộc ta mà nhân rộng ra toàn thế giới. Hãy cùng Stuonl – Học Trực Tuyến phân tích những giá trị ấy qua bài viết này nhé!

Đề bài: Từ “Tuyên ngôn độc lập” (Hồ Chí Minh), anh/chị có suy nghĩ gì về độc lập, tự do trong thời đại ngày nay đối với dân tộc và mỗi cá nhân.

Định hướng cách làm:

Mở bài:

+Giới thiệu tác giả tác phẩm

+Giới thiệu vấn đề nghị luận:

Vấn đề cần nghị luận là: Từ Tuyên ngôn độc lập (Hồ Chí Minh), suy nghĩ về
độc lập – tự do trong thời đại ngày nay đối với dân tộc và mỗi cá nhân

Thân bài : có thể trình bày theo định hướng sau:

+ Khái quát những nội dung chính của bản tuyên ngôn (Các luận điểm chính của bản tuyên ngôn độc lập) trong hoàn cảnh lịch sử- Cách mạng tháng Tám:
-Hoàn cảnh lịch sử: Cách mạng tháng Tám thành công, thực dân Pháp lâm le trở lại Việt Nam…
– Các luận điểm chính của bản tuyên ngôn: nêu nguyên tắc về quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tố cáo tội ác thực dân trong 80 năm qua, phủ nhận quyền của  Pháp đối với Việt Nam, khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và thể hiện quyết tâm bảo vệ nền độc lập.

+ Suy nghĩ về độc lập tự do trong thời đại ngày nay (Trong mỗi giai đoạn lịch sử, độc lập tự do có ý nghĩa khác nhau):
– Thời đại ngày nay xu thế hội nhập, toàn cầu hóa (Xu thế không thể đảo ngược).

  • Độc lập tự do thể hiện trên nhiều lĩnh vực khác nhau: bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ,  biên giới hải đảo; độc lập về kinh tế, không phụ thuộc vào các nước khác trên tinh thần hợp tác; về văn hóa: chúng ta “Hòa nhập” nhưng không “Hòa tan”, khẳng định .vị thế, bản sắc văn hóa dân tộc trên trường quốc tế…

Kết bài: Bàn bạc mở rộng vấn đề:
-Với mỗi cá nhân: suy nghĩ, hành động luôn trên tinh thần của công dân nước Việt Nam độc lập tự hào dân tộc. Trong đời sống cá nhân, độc lập tự do có ý nghĩa hết sức lớn lao khi ta thực sự sống là chính mình.

ALFAZI TEAM – Tổng hợp bài văn mẫu nghị luận văn học – nghị luận xã hội ôn thi THPT Quốc gia 2016 

Nghi luan van hoc