7 BƯỚC ĐẾN THÀNH CÔNG

Tác giả Nguyễn Hiến Lê là một người có tinh thần tự học rất cao. Ông là người đầu tiên dịch quyển Đắc Nhân Tâm và rất nhiều tài liệu tiếng Anh hữu ích khác ở những giai đoạn đầu khi đất nước thống nhất. Và những quyển sách do chính ông tổng hợp và biên soạn cũng có rất nhiều kiến thức hay và thú vị.

kho-khan-u-chao-ban

Thành công bắt đầu từ sự khổ luyện và dám dấn thân!

7 Bước đến thành công sử dụng những ngôn từ tuy khá cũ và những tri thức cũng như phương pháp được ông học hỏi, trải nghiệm và ghi chép lại ở giai đoạn những năm 90, 2000… Tuy nhiên, những giá trị phổ quát, những điều chia sẻ, thực hành của ông vẫn có những điều đáng học tập và có thể ứng dụng tốt cho tới tận ngày nay. Điển hình là luyện nhân cách và thân thể. Mình khá ấn tượng với 108 câu hỏi để rèn sự tự tín do ông đặt ra.
Cuốn sách khá cũ được mình mua lại hôm giao lưu chia sẻ về tinh thần tự học vì sự ấn tượng về tác giả Nguyễn Hiến Lê. Sắp tới để có thể lưu lại và chia sẻ những giá trị tốt hơn từ những quyển sách hay, có thể mình sẽ chia sẻ bằng hình ảnh hoặc bài tóm tắt những điểm nổi bật.
Tự học – một nhu cầu thiết yếu trong thời đại bội thực thông tin này cũng được tác giả đề cập đến. Đọc sách cũng là tự học vì thế việc chấp nhận thử thách review 52 quyển sách cũng là một cách mình cải thiện, phát triển bản thân. 

Third Book Review of #52booksreviewchallenge